Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για τον προγραμματισμό των συνεδριών .