Όροι Χρήσης του ιστοχώρου  www.milessis.gr

Η χρήση όλων των στοιχείων γίνεται από τον χρήστη της ιστοσελίδας, δωρεάν και χωρίς καμία απολύτως άμεση ή έμμεση επιβάρυνση ή υποχρέωση, διέπεται ωστόσο από τους ακόλουθους όρους, κανόνες και προϋποθέσεις:

  1. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί των ονομάτων, διακριτικών γνωρισμάτων, σημάτων, λογοτύπων, πληροφοριών, δεδομένων, εικόνων, υποδειγμάτων εγγράφων κλπ. που κάθε φορά περιέχονται ή διακρίνονται με οποιοδήποτε τρόπο στο δικτυακό τόπο www.milessis.gr προστατεύονται από την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία έναντι κάθε τρίτου που τυχόν χρησιμοποιεί, ιδιοποιείται, αναπαράγει, εμπορεύεται, παρεμβαίνει, μεταδίδει, αντιγράφει, μεταβιβάζει, διανέμει, αναδημοσιεύει αυτά, με οιονδήποτε τρόπο και για οιονδήποτε λόγο, χωρίς την προηγούμενη ρητή έγγραφη συναίνεση του Γ. Μίλεση, ή εν γένει τα παραβιάζει άμεσα ή έμμεσα. Ο κ Γ. Μίλεσης απαγορεύει ρητά οποιαδήποτε χρήση του περιεχόμενου του δικτυακού τόπου www.milessis.gr, πλην της απλής και απευθείας ανάγνωσης προς ενημέρωση για αποκλειστικά προσωπικούς σκοπούς από τον κάθε επισκέπτη αυτού. Περαιτέρω, ο Γ. Μίλεσης επιφυλάσσεται εν γένει έναντι πάντων κάθε νόμιμου και συμβατικού δικαιώματός της, πέραν των ρητώς αναφερομένων στην παρούσα παράγραφο.
  2. Ο Γ. Μίλεσης δεν υπέχει ουδεμία ευθύνη για τη μη έγκαιρη ανανέωση των πληροφοριών, υπηρεσιών και προϊόντων που εμπεριέχονται στο δικτυακό τόπο www.milessis.gr ούτε για το περιεχόμενο και τη νομιμότητα ή την χρήση άλλων δικτυακών τόπων, στους οποίους τυχόν παραπέμπει. Επιπροσθέτως, ο κ Γ. Μίλεσης ουδεμία ευθύνη έχει έναντι των επισκεπτών του δικτυακού τόπου www.milessis.gr σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες ή πρόσωπα που τυχόν διαφημίζονται ή αναφέρονται άμεσα ή έμμεσα μέσω αυτού.
  3. Η ιστοσελίδα περιέχει ενδεχομένως διαφημίσεις, καθώς και προβολή άλλου υλικού με διαφημιστικό περιεχόμενο, σκοπό και χαρακτήρα. Ο κ Γ. Μίλεσης ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των χρηστών, ως και οιωνδήποτε τρίτων που ήθελε θεωρηθεί ότι θίγονται, για οποιαδήποτε παράνομη πράξη ή παράλειψη, ανακρίβεια ή αδυναμία συμμόρφωσης προς τους νόμους και κανονισμούς οποιασδήποτε χώρας σε σχέση με το περιεχόμενο των διαφημίσεων. Ο κ Γ. Μίλεσης δεν υποχρεούται να εξετάσει και δεν εξετάζει τη νομιμότητα ή όχι του διαφημιστικού υλικού που προβάλλεται στην ιστοσελίδα (πέραν των προφανών περιπτώσεων προσβολής εννόμων δικαιωμάτων που θα γίνονταν αντιληπτές και από τον μέσο συνετό πολίτη) και ως εκ τούτου δεν δύναται να της καταλογιστεί οποιασδήποτε μορφής ευθύνη. Η ευθύνη αυτή βαρύνει τους διαφημιζόμενους, χορηγούς ή και δημιουργούς του προβαλλόμενου διαφημιστικού αυτού υλικού.
  4. Η ιστοσελίδα παρέχει απευθείας πρόσβαση σε άλλες ιστοσελίδες ή/και ηλεκτρονικές διευθύνσεις, στο περιεχόμενο των οποίων ο κ Γ. Μίλεσης δεν δύναται να παρέμβει και, ως εκ τούτου, δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη, ούτε παρέχει καμία απολύτως εγγύηση για το περιεχόμενό τους.
  5. Οι πληροφορίες, τα υποδείγματα συμβάσεων, κειμένων  κλπ. που εμπεριέχονται στο δικτυακό τόπο www.milessis.gr δεν δύνανται να υποκαταστήσουν ή υπερισχύσουν των έγγραφων συμφωνιών μεταξύ του Γ. Μίλεσης και των πελατών της ή της υποχρέωσης των πελατών του Γ. Μίλεσης να απευθύνονται απευθείας στα αρμόδια τμήματα αυτής προς ενημέρωση και εξυπηρέτηση ή να προβαίνουν σε τυχόν έγγραφες κοινοποιήσεις σύμφωνα με τους όρους παροχής υπηρεσιών ή το νόμο σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που τους αφορούν.
  6. Ο κ Γ. Μίλεσης προστατεύει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών του δικτυακού τόπου www.milessis.gr που τυχόν υποβάλλονται. Στην περίπτωση αυτή, οι επισκέπτες του εν λόγω δικτυακού τόπου αναγνωρίζουν και αποδέχονται την τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων για τους σκοπούς για τους οποίους τα υποβάλλουν.
  7. Ο κ Γ. Μίλεσης δύναται, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να διακόπτει, προσωρινά ή οριστικά, την πρόσβαση ή τη λειτουργία του δικτυακού τόπου www.milessis.gr, καθώς και να μεταβάλει με οποιοδήποτε τρόπο το περιεχόμενο και τη μορφή αυτού, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.
  8. Ο Γ. Μίλεσης δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την αδιάκοπη και χωρίς οιουδήποτε είδους σφάλματα λειτουργία του δικτυακού τόπου www.milessis.gr και των οιωνδήποτε προγραμμάτων, εικόνων, αρχείων, εγγράφων, σχετικών γραφικών κλπ., στα οποία τυχόν επιτρέπει την πρόσβαση στους επισκέπτες αυτού του δικτυακού τόπου. Ο κ Γ. Μίλεσης δεν φέρει ευθύνη για αποζημίωση ή και επανόρθωση οποιασδήποτε ζημίας που μπορεί να προκύψει από την χρήση αυτών.
  9. Απαγορεύεται κάθε παράνομη ή αντισυναλλακτική χρήση του δικτυακού τόπου www.milessis.gr, καθώς και κάθε χρήση αντίθετη προς τους παρόντες όρους, στους οποίους λογίζεται ότι προσχωρούν ανεπιφύλακτα οι επισκέπτες αυτού, ή κάθε ενέργεια και παράλειψη που καθιστά ή δύναται να καταστήσει δυσχερή ή αδύνατη την ορθή και ομαλή λειτουργία του εν λόγω δικτυακού τόπου.
  10. Η μη άσκηση από τον κο. Γ. Μίλεση οποιουδήποτε δικαιώματος εξουσίας ή δικαιώματος αποζημιώσεως, που απορρέουν από το νόμο δεν ισοδυναμεί σε καμία περίπτωση με παραίτηση από το δικαίωμα αυτό. Οι παρόντες όροι διέπονται και ερμηνεύονται από το ελληνικό δίκαιο, αρμόδια δε για την επίλυση κάθε διαφοράς θα είναι τα καθ’ ύλην ελληνικά δικαστήρια.