Μια νέα μελέτη, που παρουσιάστηκε στο περιοδικό Childhood Obesity, αναφέρει ότι σχεδόν όλοι οι γονείς των υπέρβαρων παιδιών έχουν τη λανθασμένη αντίληψη ότι έχουν «σωστό βάρος».

Δεδομένα

Η μελέτη διεξήχθη από ερευνητές του New York University School of Medicine’s NYU Langone Medical Center,  του Georgia Southern University στο Statesboro και τέλος  του Fudan University της Shanghai. Αντλήθηκαν δεδομένα από φυσική εξέταση και συνεντεύξεις της μελέτης NHANES (National Health and Nutrition Examination Survey).

Οι ερευνητές εξέτασαν δυο ομάδες παιδιών, ηλικίας 2-5 ετών, στις ΗΠΑ, για τις περιόδους 1988-1994 και 2007-2012. Καθεμία ομάδα αποτελούνταν από περισσότερα από 3000 παιδιά.

Γονείς

Ζήτησαν κατόπιν από τους γονείς (των παιδιών αυτών) να κατατάξουν το δικό τους  παιδί σε φυσιολογικού, υπερβολικού ή ελλειμματικού βάρους.

Η μελέτη αποκαλύπτει πως το 97% και 95% των γονιών με υπέρβαρα αγόρια, των αντίστοιχων ομάδων, θεωρούσαν ότι το παιδί τους έχει φυσιολογικό βάρος. Για τα υπέρβαρα κορίτσια, τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 88% και 93%.

Από παλιά…

Μάλιστα, και σε προηγούμενες μελέτες αναφέρεται ότι οι γονείς παιδιών προσχολικής ηλικίας, σε σημαντικό ποσοστό, έχουν στρεβλωμένη αντίληψη για το βάρος των υπέρβαρων/ παχύσαρκων παιδιών τους.

Να σημειωθεί ότι τα παιδιά στην ομάδα 2007-2012 ήταν περισσότερο υπέρβαρα από τα παιδιά της ομάδας 1994-1998, αν και η αντίστοιχη γονεϊκή αντίληψη είναι αμετάβλητη.

Εισόδημα;

Φαίνεται επίσης ότι η στρεβλωμένη γονεϊκή αντίληψη επηρεάζεται από δημογραφικούς και κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες, όπως είναι το χαμηλό εισόδημα και η φυλή  (σ.σ. πιο έντονη σε Αφροαμερικάνους).

Ευαισθητοποίηση

Επιπλέον, βρέθηκε ότι το κριτήριο για τους γονείς δεν ήταν κάποιο αντικειμενικό μέτρο (σ.σ. δείκτης μάζας σώματος, καμπύλες ανάπτυξης), αλλά η εικόνα των άλλων παιδιών. Κάτι που δυσχεραίνει ιδιαίτερα  τόσο την ευαισθητοποίηση των γονιών σε θέματα υγείας και παιδικής παχυσαρκίας, όσο και την ανάληψη δράσης από πλευράς τους.

 

Γιώργος Μίλεσης, MSc

Κλινικός Διαιτολόγος Διατροφολόγος

george@milessis.gr

 

Reference

Duncan Dustin T., Hansen Andrew R., Wang Wei, Yan Fei, and Zhang Jian. Change in Misperception of Child’s Body Weight among Parents of American Preschool Children. Childhood Obesity 2015; ahead of print. doi:10.1089/chi.2014.0104.